ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletหลักโหรโดนใจ
bulletหลักโหร-ศิวเมษ
bulletโหรา-ประวัติศาสตร์
bulletโหรา-ไอที
bulletโหรา-โปรแกรม
bulletDemo/Freeware
bulletโปรแกรม Virgo07
bulletDelphi กับ Swiss Ephemeris
bulletผูกดวงออนไลน์กับ Astrotheme.com
bulletพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
bulletwebboard ผลัดกันเขียนเวียนกันอ่าน
dot
dot
bulletกำพล ภาระโภชน์ (Astroman) - ยูเรเนียน
bulletโรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน
bulletอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ - ยูเรเนียน
bulletอาคม ชูจันทร์ - ยูเรเนียน, ลายมือ
bulletชาญชัย เดชะเสฏฐดี (ผู้ร่วมเขียนบทความ)
bulletอาจารย์ ธนกร ตันติถาวร - ยูเรเนียน
dot
dot
bulletประวัติ
bulletการติดต่อ
bulletภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
bulletRojnChin's Channel (YouTube)
bulletRojnChin's Album (Picasa)
bulletร้านค้าออนไลน์
dot
dot
bulletโรงเรียน โหราศาสตร์ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
bulletAstro.com
bulletพยากรณ์ดอทคอม
bulletมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
bulletโหราศาสตร์แนวอาจารย์จรัญ พิกุล
bulletโหรายูเรเนียนดอทคอม
bulletบ้านฮวงจุ้ย
bulletวารสารโหราเวสม์
bulletUranianSoft.com
bulletดูดวงกับ GooSiam.com
bulletMyHora.com: ดูดวงยูเรเนียนออนไลน์
bulletAstro-Seek.com: Full Moons & New Moons
bulletAstro-Seek.com: Aspect Search Engine
bulletLatitude&Longitude เมืองต่างๆ ทั่วโลก
bulletIELTS British Council
bulletIELTS IDP
bulletMUIC
bulletรวม Link เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
bulletแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์


CURRENT MOON


dot
ดาวหางฮัลเล่ย์กับการสวรรคตของ ร.๕ (โดย อ.มานิตย์ฯ) article

ประธานชมรมวิจัยโหราศาสตร์ประยุกต์
ลงใน "พยากรณ์สาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2528 หน้า 63-67


หมายเหตุ

  1. ประธานชมรมวิจัยโหราศาสตร์ประยุกต์ นั้นคือ มานิตย์ ธีระเวชชกุล หรือที่ภายหลังใช้ว่า ธีระเวชชโรกุล โปรดดูประวัติผู้เขียนจากบทความเรื่อง คำไว้อาลัยของสมาคมโหรฯ ต่อการเสียชีวิตของ อาจารย์ มานิตย์ ธีระเวชชโรกุล และ อาจารย์ มานิตย์ ที่ผมรู้จัก
  2. สมผุสดาวและราศีที่ปรากฏในบทความเป็นสมผุสและราศีในระบบนิรายนะตัดอยนางศแบบลาหิรี
  3. ขออภัยหากข้อมูลในภาพที่สแกนไว้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

Webmaster@rojn-info.com


ผู้เขียนต้องขออภัยในความสับสนของคำจำกัดความตอนท้ายของบทความในฉบับที่แล้วที่กล่าวว่า "ดวงทินวรรตของทุก 19 ปี จะมีตำแหน่งของดวงจันทร์เดิมในดวงชะตาอย่างสนิท มีระยะห่างจากดวงเดิมไม่เกิน 1 องศา ซึ่งหมายความว่า ดวงจันทร์จะมีการโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมห่างกันไม่เกิน 1 องศาในทุก 19 ปี ในขณะที่ดวงอาทิตย์ทินวรรตมาทับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เดิมในปีที่ 19" นั้น ขอแก้เป็นจุดอมวสีและปูรณมีของดวงจันทร์จะโคจรมาซ้ำที่เดิมทุก 19 ปี หมายความว่า จุดอมาวสีและปูรณมีของดวงจันทร์ในปีที่ 20 จะห่างจากตำแหน่งเดิมในระยะวังกะไม่เกิน 1 องศา จึงสัมพันธ์กับรอบการโคจรของดาวหางฮัลเล่ย์โดยตรง ดังนั้นการผูกดวงทินวรรต (โซล่าร์รีเทอน) ขึ้นมาทุกๆ 19 ปีจึงเป็นวิธีการที่แยบคายวิธีหนึ่งที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาแนวโน้มหรือวิถีชีวิตของบุคคล เพราะจะแบ่งวิถีชีวิตออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 19 ปี คล้ายกับการพิจารณาตรีวัย ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าต่อไปจะเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาในขั้นต่อไป

จากดวงพระราชสมภพและดวงทินวรรตอีก 3 ดวงจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดให้พิกัดของดวงอาทิตย์คงที่ๆจุดๆหนึ่ง คือ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาทับตำแหน่งของอาทิตย์กำเนิด (อาทิตย์ทินวรรต) ของทุก 19 ปี จะปรากฏว่าปัจจัยอื่นๆ แต่ละปัจจัยจะมีการเคลื่อนที่ห่างจากพื้นดวงเดิมในอัตราส่วนที่เคลื่อนที่เดินหน้าหรือถอยหลังอย่างมีระบบ และสม่ำเสมอกัน (จึงเป็นข้อสังเกตที่จะเป็นการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลออกมาได้อย่างเด่นชัด และจะสามารถนำมาสร้างเป็นสถิติอนเป็นวงจรชีวิตบนพื้นฐานของดาวจร (ทรานซิส) ได้อย่างละเอียด ความคับขันของชีวิตจะแสดงออกมาในรูปของมุมสัมพันธ์ของปัจจัยในแต่ละช่วงอายุนั้นๆ ถ้ายังไม่เพียงพอก็สามารถนำมาขยายหรือซอยออก ออกไปอีกทุกปี หรือทุกเดือน จากนั้นจึงนำมากระทบกับดวงจรหรือทรานซิสประจำวัน และจากดวงจรที่ทรงเสด็จสวรรคตนั้น จะเห็นได้ว่าทุกปัจจัยที่มีวงเล็บกำกับไว้นั้นมีมุมสัมพันธ์กับพื้นชะตาเดิม คือโคจรไปทับปัจจัยในดวงเดิมอย่างสนิทองศากัน โดยเฉพาะดาวหางฮัลเล่ย์ได้โคจรไปทับอาทิตย์เดิมของรัชกาลที่ 5 ในเวลาที่ทรงเสด็จสวรรคตพอดี

นอกจากนี้ที่จะละเว้นไม่นำมากล่าวเสียได้ก็คือเรื่องคราส เพราะเป็นหลักใหญ่ที่ผู้เขียนยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอก่อนหน้าที่จะมาค้นคว้าเรื่องดาวหางจนได้หลักเกณฑ์และข้อยุติเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องคราสนี้แต่เดิมมักจะดูว่าจุดคราสจะไปทับอาทิตย์ จันทร์ หรือลัคนาในดวงเดิมเป็นประการสำคัญ ไปทับปัจจัยหรือจุดอิทธิพลอื่นเป็นประการถัดไป แต่บางครั้งก็ไม่พสาเหตุจากคราสโดยตรงในลักษณะที่ทับหรือเล็งกัน เช่น ในดวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนี้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2453 หลังจากที่ทรงเสด็จสวรรคตได้เพียง 10 วัน มีสุริยุปราคาบางส่วน จุดคราสที่ 16 องศาราศีตุลย์ เป็น 6 กับลัคนาในราศีมีนพอดี แต่ที่แน่นอนที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือ เกตุไทยได้จรเข้าทับลัค เสาร์และราหูจรเข้าทับจันทร์เดิม ส่วนจันทร์จรเข้าสู่มุมอับคือกุมดาวพลูโตในตำแหน่งที่เป็นเกณฑ์ (ภพที่ 10) กับอาทิตย์เดิม ดังนั้นการที่ดาวหางฮัลเล่ย์เข้าทับอาทิตย์เดิมจึงเป็นการเสริมความวิบัติให้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โหรา-ประวัติศาสตร์

จอมพลเพาลุส ขุนศึกนาซีผู้ยอมจำนนต่อกองทัพแดงที่สตาลินกราด article
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 5 แผนสังหารที่ล้มเหลวกับการฆ่าตัวตายเมื่อล้มเหลว
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 4 ทำสงคราม
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 3 ชิงอำนาจ-ได้อำนาจ
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 2 เบราเนา-เวียนนา-มิวนิค-เบอร์ลิน
ดวงจอมพลรอมเมล ตอนที่ 1 ดวงชะตาแบบต่างๆ
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 1 ดวงชะตาแบบต่างๆ
ดาวหาง พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2529 (โดย อ.มานิตย์ฯ) article
FIRST KNIGHT (สุภาพบุรุษยอดอัศวิน) (โดย ชาญชัยฯ-iseehistory.com)
ชีวประวัติกับประวัติศาสตร์
พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มิติของเวลาในประวัติศาสตร์ (แปลโดย ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค) article
ฐานข้อมูลดวงชะตาบุคคลในประวัติศาสตร์ของ Astrotheme.com article article
หลักฐานประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
| โหรา-ประวัติศาสตร์ | โหรา-ไอที | หลักโหรโดนใจ | บทความสมทบ | โหรา-โปรแกรม | ผู้จัดทำ/ผู้สนับสนุน | Site Map |

Custom Search


ติดต่อนายโรจน์ E-mail: webmaster@rojn-info.com
หรือ Mobile: 08-1697-3098
(อาจไม่สะดวกรับสายในบางเวลา)
ยังไม่เปิดสอนและไม่รับพยากรณ์เป็นส่วนตัว
กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาขอดูดวง เพราะไม่มีเวลาตอบมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ โหราศาสตร์แนว อ.จรัญ พิกุล - AstroClassical.com HoraUranian.com ดูดวง
โหราศาสตร์กับเครื่องประดับ บ้านฮวงจุ้ย (fengshuihut.com) ตลาดวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ผูกดวง/ยูเรเนียนออนไลน์ (MyHora.com)

รวมลิงค์ : เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
eXTReMe Tracker