ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
dot
bulletหลักโหรโดนใจ
bulletหลักโหร-ศิวเมษ
bulletโหรา-ประวัติศาสตร์
bulletโหรา-ไอที
bulletโหรา-โปรแกรม
bulletDemo/Freeware
bulletโปรแกรม Virgo07
bulletDelphi กับ Swiss Ephemeris
bulletผูกดวงออนไลน์กับ Astrotheme.com
bulletพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
bulletwebboard ผลัดกันเขียนเวียนกันอ่าน
dot
dot
bulletกำพล ภาระโภชน์ (Astroman) - ยูเรเนียน
bulletโรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน
bulletอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ - ยูเรเนียน
bulletอาคม ชูจันทร์ - ยูเรเนียน, ลายมือ
bulletชาญชัย เดชะเสฏฐดี (ผู้ร่วมเขียนบทความ)
bulletอาจารย์ ธนกร ตันติถาวร - ยูเรเนียน
dot
dot
bulletประวัติ
bulletการติดต่อ
bulletภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
bulletRojnChin's Channel (YouTube)
bulletRojnChin's Blog
bulletร้านค้าออนไลน์
dot
dot
bulletโรงเรียน โหราศาสตร์ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
bulletAstro.com
bulletพยากรณ์ดอทคอม
bulletมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
bulletโหราศาสตร์แนวอาจารย์จรัญ พิกุล
bulletโหรายูเรเนียนดอทคอม
bulletบ้านฮวงจุ้ย
bulletวารสารโหราเวสม์
bulletUranianSoft.com
bulletดูดวงกับ GooSiam.com
bulletMyHora.com: ดูดวงยูเรเนียนออนไลน์
bulletAstro-Seek.com: Full Moons & New Moons
bulletAstro-Seek.com: Aspect Search Engine
bulletLatitude&Longitude เมืองต่างๆ ทั่วโลก
bulletIELTS British Council
bulletIELTS IDP
bulletMUIC
bulletรวม Link เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
bulletแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์


CURRENT MOON


dot
ดาวหางฮัลเล่ย์กับการสวรรคตของ ร.๕ (โดย อ.มานิตย์ฯ) article

ประธานชมรมวิจัยโหราศาสตร์ประยุกต์
ลงใน "พยากรณ์สาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2528 หน้า 63-67


หมายเหตุ

  1. ประธานชมรมวิจัยโหราศาสตร์ประยุกต์ นั้นคือ มานิตย์ ธีระเวชชกุล หรือที่ภายหลังใช้ว่า ธีระเวชชโรกุล โปรดดูประวัติผู้เขียนจากบทความเรื่อง คำไว้อาลัยของสมาคมโหรฯ ต่อการเสียชีวิตของ อาจารย์ มานิตย์ ธีระเวชชโรกุล และ อาจารย์ มานิตย์ ที่ผมรู้จัก
  2. สมผุสดาวและราศีที่ปรากฏในบทความเป็นสมผุสและราศีในระบบนิรายนะตัดอยนางศแบบลาหิรี
  3. ขออภัยหากข้อมูลในภาพที่สแกนไว้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

Webmaster@rojn-info.com


ผู้เขียนต้องขออภัยในความสับสนของคำจำกัดความตอนท้ายของบทความในฉบับที่แล้วที่กล่าวว่า "ดวงทินวรรตของทุก 19 ปี จะมีตำแหน่งของดวงจันทร์เดิมในดวงชะตาอย่างสนิท มีระยะห่างจากดวงเดิมไม่เกิน 1 องศา ซึ่งหมายความว่า ดวงจันทร์จะมีการโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมห่างกันไม่เกิน 1 องศาในทุก 19 ปี ในขณะที่ดวงอาทิตย์ทินวรรตมาทับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เดิมในปีที่ 19" นั้น ขอแก้เป็นจุดอมวสีและปูรณมีของดวงจันทร์จะโคจรมาซ้ำที่เดิมทุก 19 ปี หมายความว่า จุดอมาวสีและปูรณมีของดวงจันทร์ในปีที่ 20 จะห่างจากตำแหน่งเดิมในระยะวังกะไม่เกิน 1 องศา จึงสัมพันธ์กับรอบการโคจรของดาวหางฮัลเล่ย์โดยตรง ดังนั้นการผูกดวงทินวรรต (โซล่าร์รีเทอน) ขึ้นมาทุกๆ 19 ปีจึงเป็นวิธีการที่แยบคายวิธีหนึ่งที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาแนวโน้มหรือวิถีชีวิตของบุคคล เพราะจะแบ่งวิถีชีวิตออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 19 ปี คล้ายกับการพิจารณาตรีวัย ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าต่อไปจะเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาในขั้นต่อไป

จากดวงพระราชสมภพและดวงทินวรรตอีก 3 ดวงจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดให้พิกัดของดวงอาทิตย์คงที่ๆจุดๆหนึ่ง คือ เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาทับตำแหน่งของอาทิตย์กำเนิด (อาทิตย์ทินวรรต) ของทุก 19 ปี จะปรากฏว่าปัจจัยอื่นๆ แต่ละปัจจัยจะมีการเคลื่อนที่ห่างจากพื้นดวงเดิมในอัตราส่วนที่เคลื่อนที่เดินหน้าหรือถอยหลังอย่างมีระบบ และสม่ำเสมอกัน (จึงเป็นข้อสังเกตที่จะเป็นการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลออกมาได้อย่างเด่นชัด และจะสามารถนำมาสร้างเป็นสถิติอนเป็นวงจรชีวิตบนพื้นฐานของดาวจร (ทรานซิส) ได้อย่างละเอียด ความคับขันของชีวิตจะแสดงออกมาในรูปของมุมสัมพันธ์ของปัจจัยในแต่ละช่วงอายุนั้นๆ ถ้ายังไม่เพียงพอก็สามารถนำมาขยายหรือซอยออก ออกไปอีกทุกปี หรือทุกเดือน จากนั้นจึงนำมากระทบกับดวงจรหรือทรานซิสประจำวัน และจากดวงจรที่ทรงเสด็จสวรรคตนั้น จะเห็นได้ว่าทุกปัจจัยที่มีวงเล็บกำกับไว้นั้นมีมุมสัมพันธ์กับพื้นชะตาเดิม คือโคจรไปทับปัจจัยในดวงเดิมอย่างสนิทองศากัน โดยเฉพาะดาวหางฮัลเล่ย์ได้โคจรไปทับอาทิตย์เดิมของรัชกาลที่ 5 ในเวลาที่ทรงเสด็จสวรรคตพอดี

นอกจากนี้ที่จะละเว้นไม่นำมากล่าวเสียได้ก็คือเรื่องคราส เพราะเป็นหลักใหญ่ที่ผู้เขียนยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอก่อนหน้าที่จะมาค้นคว้าเรื่องดาวหางจนได้หลักเกณฑ์และข้อยุติเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องคราสนี้แต่เดิมมักจะดูว่าจุดคราสจะไปทับอาทิตย์ จันทร์ หรือลัคนาในดวงเดิมเป็นประการสำคัญ ไปทับปัจจัยหรือจุดอิทธิพลอื่นเป็นประการถัดไป แต่บางครั้งก็ไม่พสาเหตุจากคราสโดยตรงในลักษณะที่ทับหรือเล็งกัน เช่น ในดวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนี้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2453 หลังจากที่ทรงเสด็จสวรรคตได้เพียง 10 วัน มีสุริยุปราคาบางส่วน จุดคราสที่ 16 องศาราศีตุลย์ เป็น 6 กับลัคนาในราศีมีนพอดี แต่ที่แน่นอนที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือ เกตุไทยได้จรเข้าทับลัค เสาร์และราหูจรเข้าทับจันทร์เดิม ส่วนจันทร์จรเข้าสู่มุมอับคือกุมดาวพลูโตในตำแหน่งที่เป็นเกณฑ์ (ภพที่ 10) กับอาทิตย์เดิม ดังนั้นการที่ดาวหางฮัลเล่ย์เข้าทับอาทิตย์เดิมจึงเป็นการเสริมความวิบัติให้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โหรา-ประวัติศาสตร์

จอมพลเพาลุส ขุนศึกนาซีผู้ยอมจำนนต่อกองทัพแดงที่สตาลินกราด article
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 5 แผนสังหารที่ล้มเหลวกับการฆ่าตัวตายเมื่อล้มเหลว
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 4 ทำสงคราม
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 3 ชิงอำนาจ-ได้อำนาจ
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 2 เบราเนา-เวียนนา-มิวนิค-เบอร์ลิน
ดวงจอมพลรอมเมล ตอนที่ 1 ดวงชะตาแบบต่างๆ
ดวงฮิตเลอร์ ตอนที่ 1 ดวงชะตาแบบต่างๆ
ดาวหาง พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2529 (โดย อ.มานิตย์ฯ) article
FIRST KNIGHT (สุภาพบุรุษยอดอัศวิน) (โดย ชาญชัยฯ-iseehistory.com)
ชีวประวัติกับประวัติศาสตร์
พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มิติของเวลาในประวัติศาสตร์ (แปลโดย ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค) article
ฐานข้อมูลดวงชะตาบุคคลในประวัติศาสตร์ของ Astrotheme.com article article
หลักฐานประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
| โหรา-ประวัติศาสตร์ | โหรา-ไอที | หลักโหรโดนใจ | บทความสมทบ | โหรา-โปรแกรม | ผู้จัดทำ/ผู้สนับสนุน | Site Map |

Custom Search


ติดต่อนายโรจน์ E-mail: webmaster@rojn-info.com
หรือ Mobile: 08-1697-3098
(อาจไม่สะดวกรับสายในบางเวลา)
ยังไม่เปิดสอนและไม่รับพยากรณ์เป็นส่วนตัว
กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาขอดูดวง เพราะไม่มีเวลาตอบมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ โหราศาสตร์แนว อ.จรัญ พิกุล - AstroClassical.com HoraUranian.com ดูดวง
โหราศาสตร์กับเครื่องประดับ บ้านฮวงจุ้ย (fengshuihut.com) ตลาดวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ผูกดวง/ยูเรเนียนออนไลน์ (MyHora.com)

รวมลิงค์ : เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
eXTReMe Tracker