ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
dot
bulletหลักโหรโดนใจ
bulletหลักโหร-ศิวเมษ
bulletโหรา-ประวัติศาสตร์
bulletโหรา-ไอที
bulletโหรา-โปรแกรม
bulletDemo/Freeware
bulletโปรแกรม Virgo07
bulletDelphi กับ Swiss Ephemeris
bulletผูกดวงออนไลน์กับ Astrotheme.com
bulletพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
bulletwebboard ผลัดกันเขียนเวียนกันอ่าน
dot
dot
bulletกำพล ภาระโภชน์ (Astroman) - ยูเรเนียน
bulletโรงเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน
bulletอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ - ยูเรเนียน
bulletอาคม ชูจันทร์ - ยูเรเนียน, ลายมือ
bulletชาญชัย เดชะเสฏฐดี (ผู้ร่วมเขียนบทความ)
bulletอาจารย์ ธนกร ตันติถาวร - ยูเรเนียน
dot
dot
bulletประวัติ
bulletการติดต่อ
bulletภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
bulletRojnChin's Channel (YouTube)
bulletRojnChin's Blog
bulletร้านค้าออนไลน์
dot
dot
bulletโรงเรียน โหราศาสตร์ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
bulletAstro.com
bulletพยากรณ์ดอทคอม
bulletมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
bulletโหราศาสตร์แนวอาจารย์จรัญ พิกุล
bulletโหรายูเรเนียนดอทคอม
bulletบ้านฮวงจุ้ย
bulletวารสารโหราเวสม์
bulletUranianSoft.com
bulletดูดวงกับ GooSiam.com
bulletMyHora.com: ดูดวงยูเรเนียนออนไลน์
bulletAstro-Seek.com: Full Moons & New Moons
bulletAstro-Seek.com: Aspect Search Engine
bulletLatitude&Longitude เมืองต่างๆ ทั่วโลก
bulletIELTS British Council
bulletIELTS IDP
bulletMUIC
bulletรวม Link เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
bulletแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์


CURRENT MOON


dot
การวิเคราะห์และประเมินความแรงของ ดาวพฤหัส ในดวงชะตาเชิงปริมาณ
วันที่ 01/03/2011   20:48:35

(Quantitative analysis and evaluation for the strength of Jupiter)
 

1. บทนำ

สืบเนื่องจากบทความเรื่อง "การตรวจสอบความสำเร็จในชีวิต" ของท่านอาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ ซึ่งก็คือการตรวจสอบความแรงของดาวพฤหัสในดวงชะตากำเนิดนั้น ยังมีอีกบทความหนึ่งของท่านอาจารย์ประยูรฯซึ่งกล่าวถึงเรื่องเดียวกันคือการประเมินความแรงของดาวพฤหัสในดวงชะตา อย่างไรก็ตามเนื้อหาในบทความดังกล่าวเป็นการวิเคราห์และประเมินความแรงของดาวพฤหัสในเชิงปริมาณ กล่าวคือเป็นการประเมินผลวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลข และมีเกณฑ์ชี้วัดว่าระดับคะแนนท่าใดแสดงถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาในบทความดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนโดยทั่วไป จึงได้คัดลอกเนื้อหาทุกถ้อยความจากต้นฉบับของท่านอาจารย์มาลงไว้ในตอนท้ายของบทความนี้

2. ข้อพิจารณา

สำหรับการนำหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความแรงของดาวพฤหัสในเชิงปริมาณดังกล่าวไปใช้ในการอ่านและพยากรณ์ดวงชะตานั้น ผู้เขียนมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

2.1 บทความเรื่อง "การตรวจสอบความสำเร็จในชีวิต" (ต่อไปจะเรียกว่า "บทความที่ 1")นั้น เป็นบทความที่ท่านอาจารย์ใช้สอนในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาของโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพรุ่นที่ 23 ด้วย ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยตนเองจนครบหลักสูตร จึงน่าจะเป็นความเห็นที่ผ่านการกลั่นกรองครั้งล่าสุดของท่าน ในขณะที่เนื้อหาในเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินความแรงของดาวพฤหัสในเชิงปริมาณ (ต่อไปจะเรียกว่า "บทความที่ 2") นั้นปรากฏอยู่ในเอกสารคำสอนของท่านอาจารย์ที่ผู้เขียนไม่ทราบเวลาที่จัดทำเอกสาร แต่คาดว่าน่าจะเป็นเวลาสิบปีขึ้นไปก่อนหน้าเอกสารฉบับแรก ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรจะใช้หลักเกณฑ์ตามบทความที่ 1 เป็นหลักและใช้เนื้อหาในบทความที่ 2 เข้ามาร่วมประกอบในการพิจารณา

2.2 ข้อดีของหลักเกณฑ์ในบทความที่ 2 คือสามารถแยกพิจารณาให้คะแนนคุณลักษณะในแต่ละข้อและรวมผลการพิจารณาเป็นตัวเลขได้ พร้อมทั้งมีเกณฑ์ชี้วัดว่าที่ระดับคะแนนเท่าใดผลเป็นอย่างไร จึงสามารถนำมาใช้ได้สะดวกและได้คำตอบที่ชัดเจน ในขณะที่การพิจารณาตามบทความที่ 1 นั้น แบ่งระดับความแรงของดาวพฤหัสออกเป็น 7 ลำดับ ซึ่งในการพิจารณาจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับโครงสร้างอื่นที่สนับสนุนความแรงของดาวพฤหัสด้วย จึงอยู่ในรูปของการพิจารณาเชิงคุณภาพที่ไม่แสดงผลเป็นตัวเลข และขึ้นอยู่กับวิจารณญานของนักโหราศาสตร์ผู้ทำการพิจารณา (Subjective)

2.3 มีเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติมที่ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่าบทความที่ 1 เป็นหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงล่าสุดของท่านอาจารย์ เช่น

1) ท่านอาจารย์เคยกล่าวในชั้นเรียนถึงเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตว่า แต่เดิมมาโบราณเชื่อกันว่า ดาวศุกร์ก็มีความสำคัญในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเหมือนกัน โดยอ้างถึงดวงชะตาของท่านบิสมาร์ค มหาบุรุษของเยอรมันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ปัจจุบันสรุปแล้วว่ามีแต่เพียงดาวพฤหัสเท่านั้นที่มีความสำคัญและเป็นความจำเป็นของการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต อย่างอื่นไม่เกี่ยว ถ้าความจำเป็นไม่มีก็เลิกพูดกัน อย่างไรก็ตามเนื้อหาในบทความที่ 2 มีการนำโครงสร้างของดาวศุกร์เข้ามาร่วมพิจารณาเสริมความแรงของโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยถึง 4 โครงสร้าง

2) คุณลักษณะทั่วไปในเรื่องการเป็นเกษตร อุจ นิจ ประ นั้น ปกติท่านอาจารย์จะพูดในทำนองว่ามีอิทธิพลอ่อนไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา แต่ในเนื้อหาบทความที่ 2 มีการนำเรื่องของการได้ตำแหน่งเกษตรมากำหนดความแรงของดาวพฤหัสด้วย

3) ในทำนองเดียวกันกับข้อ 2 ผู้เขียนเคยอ่านในบทความของท่านอาจารย์ที่กล่าวว่า การสถิตในราศีทวารทั้ง 4 นั้นให้ผลเพียงเล็กน้อยไม่แรงเหมือนการสถิตในเรือนจตุโกณทั้ง 4 แต่ในบทความที่ 2 มีการนำเรื่องของการสถิตในราศีทวารทั้ง 4 มาพิจารณาด้วยเช่นกัน

4) ในบทความที่ 1 นั้น กำหนดให้การที่ดาวพฤหัสทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 45 หรือ 60 องศา ถึง เมอริเดียนหรือลัคนา จัดว่าแรงเป็นอันดับที่ 1 และการสถิตในเรือนที่ 10 (เรือนชะตาเมอริเดียน) จัดว่าแรงเป็นอันดับที่ 2 แต่ในบทความที่ 2 นั้น กำหนดให้การที่พฤหัสสถิตในเรือนที่ 10 ได้ 3 คะแนน ในขณะที่กำหนดให้การที่ดาวพฤหัสทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 45 หรือ 60 องศา ถึง เมอริเดียนหรือลัคนานั้นได้คะแนนเพียง 2 คะแนน

5) ฯลฯ

3. สรุป

3.1 เนื้อหาในบทความที่ 2 แม้จะเป็นเนื้อหาก่อนหน้าการกลั่นกรองครั้งล่าสุดของท่านอาจารย์ (อาจจะก่อนหน้าเป็นสิบปีขึ้นไป) แต่ก็มีข้อดีหลายประการคือ

"สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเสริมเข้ากับหลักเกณฑ์ในเนื้อหาของบทความที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

"เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ให้ผลการพิจารณาเป็นตัวเลขและมีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจน

"หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ได้รับการแจกแจงเป็นหัวข้อย่อยๆพร้อมเงื่อนไขในการพิจารณาให้คะแนนที่ชัดเจน ซึ่งแม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้วิชาโหรศาสตร์ก็สามารถพิจารณาให้คะแนนได้โดยไม่ยาก ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะในการนำหลักเกณฑ์ในวิชาโหราศาสตร์มาใช้ในการอ่านดวงชะตาได้เป็นอย่างดี

3.2 ในอนาคตท่านผู้รู้ที่มีความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจผนวกหลักเกณฑ์ในทั้งสองบทความนี้ลงไปในซอฟท์แวร์ให้สามารถสรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดตารางที่ใช้ในการพิจารณาได้ด้วย

3.3 นอกจากข้อ 3.2 แล้ว ในอนาคตบทความทั้ง 2 นี้สามารถจะใช้เป็นพื้นฐานหลักในการที่นักโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนในประเทศไทยเราจะได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความแรงของดาวพฤหัสดังกล่าวให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นและก้าวทันกับพัฒนาการของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจรวมถึงดาวพระเคราะห์อื่นๆที่น่าสนใจด้วยเช่น เสาร์ เน็ปจูน มฤตยู ฯลฯการพิจารณาความแรงของดาวพฤหัส (คัดลอกมาจากต้นฉบับของท่านอาจารย์ประยูรฯทุกถ้อยคำ)

พฤหัส ในเรือนที่ 10 (3 คะแนน) ………………
ในเรือนที่ 1 (2 คะแนน) ………………
ในเรือนที่ 4, 7 (1 คะแนน) ………………
พฤหัสเป็น 1, 4, 7, 10 กับ อาทิตย์ (1 คะแนน) ………………
จันทร์ (1 คะแนน) ………………
ราหู (1 คะแนน) ………………
อังคาร (1 คะแนน) ………………
เสาร์ (1 คะแนน) ………………
เมอริเดียน (1 คะแนน) ………………
ลัคนา (1 คะแนน) ………………
พฤหัสสถิตราศี เมษ กรกฎ ตุล มังกร (1 คะแนน) ………………
ธนู มีน (1 คะแนน) ………………
พฤหัสสถิตทับเส้นแบ่งราศี (2 คะแนน) ………………
ทับจุดจุลทวาร (2 คะแนน) ………………
พฤหัสมีตำแหน่งสัมพันธ์กับ อาทิตย์ (2 คะแนน) ………………
(ทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 60 หรือ 45 องศา) จันทร์ (2 คะแนน) ………………
ราหู (2 คะแนน) ………………
อังคาร (2 คะแนน) ………………
เสาร์ (1 คะแนน) ………………
เมอริเดียน (2 คะแนน) ………………
ลัคนา (2 คะแนน) ………………
มฤตยู (1 คะแนน) ………………
เน็ปจูน (1 คะแนน) ………………
พลูโต (1 คะแนน) ………………
พฤหัสเป็น 1, 4, 7, 10 กับปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป (1 คะแนน) ………………
พฤหัสอยู่ไกลเป็น "สันโดษ" (2 คะแนน) ………………
อื่นๆ (การวินิจฉัยพิเศษ) ……………………………………..
รวมคะแนนของพฤหัส ……………………………………..

พิจารณาความแรงของศุกร์

ศุกร์ในเรือนที่ 1 หรือ 10 (2 คะแนน) ………………
ศุกร์ทำมุม 0 หรือ 45 องศากับอาทิตย์ (1 คะแนน) ………………
ศุกร์สถิตทับเส้นแบ่งราศีหรือจุดจุลทวาร (2 คะแนน) ………………
ศุกร์ทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 45 หรือ 60 องศากับเมอริเดียนหรือลัคนา (1 คะแนน) ………………
รวมคะแนนของศุกร์ ……………………………………..

พิจารณาโชคลาภและการประสบความสำเร็จของเจ้าชะตา

เอาคะแนนของพฤหัสรวมกับคะแนนของศุกร์ เป็นคะแนนรวมได้ ………………………คะแนน
แล้วพิจารณาดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากับ 6 หรือมากกว่า ให้พิจารณาว่า "เป็นดวงชะตาขั้นดีเยี่ยม เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน"
(ข) ถ้าคะแนนรวมเท่ากับ 3 หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 6 ให้พิจารณาว่า "เป็นดวงชะตาชั้นดี เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งแน่นอน"
(ค) ถ้าคะแนนรวมเท่ากับ 1 หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 3 ให้พิจารณาว่า "เป็นดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิต"
(ง) ถ้าคะแนนรวมเท่ากับ 0 ให้พิจารณาว่า "โชคไม่ค่อยอำนวย ประสบความสำเร็จในชีวิตยาก"

หมายเหตุ

ในบทความที่ 2 นี้ไม่ได้บอกว่าให้นำจุดสะท้อนเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่ แต่ถ้าเทียบเคียงกับบทความที่ 1 ซึ่งย้ำว่าต้องอย่าลืมนำจุดสะท้อนเข้ามาพิจารณาด้วย ผู้เขียนจึงคิดว่าน่าจะพิจารณาจุดสะท้อนด้วย

 


By: ชาญชัย เดชะเสฏฐดี

----------

ขอ ขอบคุณ ท่านผู้เขียนบทความที่ให้ความกรุณาแก่เว็บไซต์แห่งนี้  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางความคิดย่อมมีได้ และผมขอจำกัดความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของเว็บ เท่าที่กฎหมายและกติกาสังคมกำหนด ท่านที่ประสงค์จะร่วมเขียนบทความเช่นนี้ โปรดติดต่ webmaster@rojn-info.com
บทความสมทบ

การใช้ระยะวังกะ ในโหราศาสตร์นิรายะนะ (โหราศาสตร์ตะวันออก) วันที่ 23/11/2015   09:31:52 article
ดวงธิปู (ดวงสู้ตาย) วันที่ 11/04/2014   09:43:36 article
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 10 – แต่งงานอยู่กินกันแล้ว จะทุกข์ สุข ดี ร้าย ประการใด ??? วันที่ 11/04/2014   09:43:22 article
เส้นสมรส โดย อาจารย์ อาคม ชูจันทร์ วันที่ 18/03/2013   11:39:49 article
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์และการสมพงศ์ดวงชะตาตอนที่ 9: มังคลิกาโยค (Kujadosha) : โครงสร้างร้ายในการสมพงศ์ดวงชะตา วันที่ 18/03/2013   11:39:36 article
ความงามของสตรีในทัศนะโหราศาสตร์ ตอนที่ 5: ดารานางเอก กับ โครงสร้างความงามในดวงชะตา (สืบเนื่องจากตอนที่ 2) วันที่ 10/11/2012   11:02:02
หลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ในการตั้งชื่อบุคคล วันที่ 04/12/2011   08:33:19 article
ความงามของสตรีในทัศนะโหราศาสตร์ ตอนที่ 4 “ดวงชะตา ผู้หญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ คลีโอพัตรา – ความงามที่พลิกแผ่นดิน" วันที่ 01/03/2011   20:39:13
ความงามของสตรีในทัศนะโหราศาสตร์ ตอนที่ 3: โครงสร้างชี้บอกความงามของสตรีในระบบนิรายะนะ วันที่ 27/03/2011   19:44:41
บทวิเคราะห์เรื่อง “ท่าน อ.มานิตย์ ธีรเวชชโรกุล กับความเป็นนักค้นคว้า โหราศาสาตร์ยุคไอที” วันที่ 01/03/2011   20:40:59
บทวิเคราะห์ เรื่องการเสียชีวิตของท่าน อ.มานิตย์ ธีรเวชชโรกุล วันที่ 01/03/2011   20:41:30
ยุบสภา (ปีพ.ศ.2529) วันที่ 13/03/2009   22:01:33 article
องคลาภกับการวิเคราะห์อุบัติเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตจรวด กรมสรรพาวุธทหารบก บางซื่อ วันที่ 27/02/2009   22:21:53 article
พยากรณ์อากาศจากดวงดาว โดย พล.อ.ต. ม.ร.ว. สุกษม เกษมสันต์ วันที่ 28/04/2011   20:38:49 article
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์ และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 8: สัญลักษณ์แห่งบุพเพสันนิวาส วันที่ 01/03/2011   20:41:56
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์ และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 7: ปีที่แต่งงาน การสมพงศ์ดวงชะตา แต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานเลย และดวงพระยาเทครัว วันที่ 01/03/2011   20:42:21
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์ และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 6: สัญญาณคู่แท้ (Soulmate Indicators/Signals) วันที่ 01/03/2011   20:42:44
ความงามของสตรีในทัศนะโหราศาสตร์ ตอนที่ 2: โครงสร้างเพ็ญศุกร์กับความงามของสตรี วันที่ 29/06/2012   22:38:33
ความงามของสตรีในทัศนะโหราศาสตร์ (หลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ในการชี้บอกความงามของสตรี) ตอนที่ 1 วันที่ 01/03/2011   20:43:33
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโหราศาสตร์และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 5: วิธีการพื้นฐานในการสมพงศ์ดวงชะตา (ดวงซ้อนดวง) วันที่ 01/03/2011   20:44:01
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับ วิชาโหราศาสตร์และการสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 4: ใครผูกพันกับใครในจักรวาล วันที่ 01/03/2011   20:46:23
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชาโ หราศาสตร์ และ การสมพงศ์ดวงชะตา ตอนที่ 3: จักราศีสมพงศ์ วันที่ 01/03/2011   20:46:51
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชา โหราศาสตร์ และการสมพงษ์ดวงชะตา (ตอนที่ 2 บุพเพสันนิวาส กับ คู่แท้) วันที่ 01/03/2011   20:47:43
ความรัก คู่แท้ บุพเพสันนิวาส กับวิชา โหราศาสตร์ และ การสมพงษ์ ดวงชะตา (ตอนที่ 1) วันที่ 01/03/2011   20:48:07
ความสำคัญ ของ ดาวพฤหัส ใน ดวงชะตา ในทัศนะของ โหราศาสตร์ตะวันตก และ โหราศาสตร์ตะวันออก วันที่ 01/03/2011   20:49:00
กฎของ การครบวงจร ใน การพยากรณ์ ดาวพระเคราะห์ จร วันที่ 01/03/2011   20:49:25
พฤหัส ดี และ เสาร์ ร้าย จริงๆ หรือ วันที่ 27/07/2009   08:56:20 article
บทเรียน ที่ต้องเรียน จาก สึนามิ (Tsunami) วันที่ 01/03/2011   20:50:01
ปฏิทินโหร โดย พล.อ.ต. ม.ร.ว. สุกษม เกษมสันต์ วันที่ 28/04/2011   20:30:28 article
ปัญหาเรื่องอยนางศ โดย พล.อ.ต. ม.ร.ว. สุกษม เกษมสันต์ วันที่ 28/04/2011   20:21:50 article
อยนางศ โดย พล.อ.ต. ม.ร.ว. สุกษม เกษมสันต์ วันที่ 28/04/2011   20:26:07 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
| โหรา-ประวัติศาสตร์ | โหรา-ไอที | หลักโหรโดนใจ | บทความสมทบ | โหรา-โปรแกรม | ผู้จัดทำ/ผู้สนับสนุน | Site Map |

Custom Search


ติดต่อนายโรจน์ E-mail: webmaster@rojn-info.com
หรือ Mobile: 08-1697-3098
(อาจไม่สะดวกรับสายในบางเวลา)
ยังไม่เปิดสอนและไม่รับพยากรณ์เป็นส่วนตัว
กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาขอดูดวง เพราะไม่มีเวลาตอบมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ โหราศาสตร์แนว อ.จรัญ พิกุล - AstroClassical.com HoraUranian.com ดูดวง
โหราศาสตร์กับเครื่องประดับ บ้านฮวงจุ้ย (fengshuihut.com) ตลาดวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ผูกดวง/ยูเรเนียนออนไลน์ (MyHora.com)

รวมลิงค์ : เว็บอื่นๆ ที่น่าสนใจ
eXTReMe Tracker