ReadyPlanet.com


จรรยาบรรณโหรที่ ครูอาจารย์ทางโหราศาสตร์แต่โบราณของไทยเรากำหนดข้อห้ามไว้
avatar
ชาญชัย


user image

             ผมเคยเขียนถึงจรรยาบรรณโหรที่ ครูอาจารย์ทางโหราศาสตร์แต่โบราณของไทยเราท่านห้ามไว้ว่า เรียนโหราศาสตร์แล้ว  ห้ามไปทำนายเรื่อง 3 เรื่องนี้โดยเด็ดขาด  ได้แก่ การทายดวงชะตาเด็ก การทายสมพงษ์เมียผัว การทายตาย โดยมีคำแต่งไว้แต่โบราณเป็นสุภาษิตสำหรับนักโหราศาสตร์ให้ท่องจำเอาไว้คอยเตือนตนเอง แต่เนื่องจากผมจำกลอนบทดังกล่าวไม่ได้ จึ่งไม่ได้นำมาลงไว้  และต่อมาก็มีเพื่อนในเว็บนี้ท่านหนึ่งช่วยกรุณานำมาลงไว้ให้ในเว็บสนทนานี้  มีเนื้อหาดังนี้ "ทายสามีภรรยาให้ราคี   ทายชีวีวิบัติตัดชันษา  ตายคุณโทษทารกทาริกา  เรียนโหราครูห้ามการทำนาย"

 

 

 


 

 

 

 

             เหตุผลที่โบราณท่านห้ามนั้น อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านอธิบายให้ฟังในชั้นเีรียน  ผมพอสรุปได้ดังทีได้เขียนไว้ในบทความ "ความรัก คู่แท้  บุพเพสันนิวาส ฯ ตอนที่ 1" ดังนี้

 

 

 

 

1. ที่แน่ๆคือวิชาโหราศาสตร์ไม่ได้ต่างกับศาสตร์อื่นๆเลย เช่นวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ ความรอบรู้ยังไม่สมบูรณ์ ยังมีที่ไม่รู้อีกมากมาย ยังจะต้องศึกษาค้นคว้ากันไปอีกไม่รู้จบ แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากศาสตร์เหล่านี้ได้ในขอบเขตที่เหมาะสมอันหนึ่ง 

2. เพราะเหตุที่ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดคำทำนายทางโหราศาสตร์ก็ยังคงเป็นคำทำนายอยู่นั่นเอง ไม่อาจรับรองได้ว่าจะถูกต้อง 100 % ยิ่งในกรณีของโหราศาสตร์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องชี้กรรมเก่าเท่านั้น ในขณะที่ความเป็นไปในชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำในชาตินี้ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตาเองที่จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเอง ยิ่งต้องพึงระวังให้มากกับการนำผลคำทำนายไปใช้ 

3. การพยากรณ์ดวงชะตาเด็กนั้นท่านห้ามทำนาย เพราะคำทำนายของนักโหราศาสตร์อาจไม่ถูกก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าไปทายลูกคนนี้ดีจะพึ่งได้ ลูกคนนี้ไม่ดีจะนำภัยมาสู่พ่อแม่ดังนี้เป็นต้น ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการไปสร้างอคติให้เกิด โดยพ่อแม่อาจจะเกิดอคติรักลูกคนนี้ไม่รักลูกคนนั้นทำให้ชีวิตครอบครัว ทั้งพ่อแม่และลูกเกิดปัญหา เป็นบาปเป็นกรรมของนักโหราศาสตร์ที่ไปให้คำทำนาย เพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นไม่แน่อยู่แล้วว่าจะถูกต้อง แต่คำทำนายได้ก่อให้เกิดเวรกรรมกับผู้บริสุทธิ์ทั้งพ่อแม่และลูกไปแล้ว ในเรื่องตายก็คงทำนองเดียวกันไม่มีใครบอกได้หรอกครับแน่ๆในเรื่องนี้ สาเหตุมาจากความไม่สมบูรณ์ของวิชาโหราศาสตร์เองและกรรมใหม่ของเจ้าชะตาที่ไม่มีใครรู้ได้ ดังคำกล่าวของ ดร. บีวี รามัน โหรเอกของอินเดียยุคปัจจุบันที่กล่าวว่า “Astrology can only indicate in a way what will take place in future, who else except the Creator, Bhraman can know with certainty what will happen” แปลเป็นไทยได้ความว่า “วิชาโหราศาสตร์เพียงแต่บอกได้ว่า อะไรน่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่มีใครหรอกที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากพระพรหมซึ่งเป็นพระผู้สร้างเท่านั้น” 

4. การทายสมพงษ์เมียผัวนี่ก็เป็นเรื่องที่โบราณไทยเราห้ามเด็ดขาดเช่นกัน เพราะว่าคนเขาแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาไปแล้ว จะดีไม่ดีอย่างไรก็จะต้องช่วยกันประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ไปได้ วิชาโหราศาสตร์เองก็ไม่สมบูรณ์ ไปทายร้ายรังแต่จะทำให้เขาเกิดอุปาทาน ดีไม่ดีอยู่กันดีๆได้เลยกลายเป็นเชื่อคำทำนายต้องเลิกร้างกันไป ลูกเต้าเดือดร้อนอีก เป็นเวรเป็นกรรมกับผู้ที่รับฟังคำทำนายและครอบครัวแล้วเวรกรรมยังจะมาถึงกับคนที่ให้คำทำนายอีกด้วย 

 

 

 

 

 

             ที่ผมอยากจะกล่าวเสริมอีกมีสองประเ็ด็น ได้แก่ 

             หนึ่่ง   ความไม่สมบูรณ์ของโหราศาสตร์นั้น  ถ้าจะสรุปเป็นตัวเลขก็ประมาณว่า โครงสร้างที่ว่าแม่นยำเฉียบขาดแค่ไหน  ก็ไม่ถูกต้องถึง 100 % แน่นอน  ทาย 10 ครั้ง ต้องมีอย่างน้อย 1-2 ครั้งที่ไม่ถูก  การไปทายว่าใครจะตายนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก  มีเรื่องของกรรมใหม่่และอื่นๆที่เป็นเรื่องซับซ้อนของชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมาก  ทายไปก็จะทำให้ญา่ตพี่น้อง ตัวเจ้าชะตาเอง ไม่สบายใจเป็นทุกข์หนักมากขึ้นไปอีก  คนที่ป่วยอยู่แล้ว  มาฟังคำทำนายเข้าเลยอาจพลอยหมดกำลังใจ แทนที่จริงๆแล้วสามารถจะมีอาการดีขึ้น กลับหมดกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วตายลงเอาง่ายๆก็ได้  ผมเคยถามแพทย์หลายคนที่รู้จัก  ทุกท่านยืนยันว่ากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าคนไข้กลัวจนหมดกำลังใจก็จะตายได้จริงๆ  แม้ว่าความจริงแล้วโดยสภาพร่างกายยังสามารถรักษาให้หายได้ก็ตาม  เรื่องนี้จึงสำคัญมาก  จึงสรุปว่า "หามทายว่าใครจะตายโดยเด็ดขาดครับ"

               เรื่องดวงชะตาเด็กอีกเหมือนกัน   ต่อให้ทายลูกทุกคนดีกันไปคนละอย่างไม่พูดถึงเรื่องไม่ดี  หรือมีลูกคนเดียวก็ทายแ่เ่ต่เรื่องดี  ผมคิดว่าก็ยังอาจจะไม่น่าทายเพราะอย่างที่บอกวิชาโหราศาสตร์ไม่แน่นอนเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง  การอ่านดวงของนักโหราศาสตร์อาจไม่ถูกก็ได้  แต่พ่อแม่เด็กอาจไปชี้น้ำ บังคับ เด็กในทิศทางที่นักโหราศาสตร์บอกโดยที่เด็กไม่่ชอบและไม่ถนัด  ทำให้เป็นปัญหาและอาจสร้างความทุกข์ให้กับทั้งเด็กและพ่อแม่อีกด้วย ผมคิดว่าน่าจะปล่อยให้เด็กเลือกทางเิดิน อาชิพ และชีวิต ที่เขารักและถนัดด้วยของเขาเองดีกว่าครับ    เมื่อเด็กโตเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่   เข้าใจหลักของเหตุผลแล้ว  จึงค่อยนำโหราศาสตร์ไปบอกเขาให้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งให้เขานำไปประกอบการพิจารณาด้วยตัวเขาเอง  ผมคิดว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับผู้ตั้งกระทู้ ชาญชัย (chanchai-dot-d-at-chaiyo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-06 19:05:58 IP : 58.11.54.147


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3400713)
avatar
โรจน์-อินโฟ

ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอะไรในทีแรกจึงไม่ปรากฏหัวข้อกระทู้  ผมเลยเอาข้อความในกระทู้ตอนต้นๆ มาตั้งให้ไปพลางก่อนนะครับ

ส่วนกระทู้เก่ามากๆๆๆ ที่เคยพูดเรื่องนี้ดูเพิ่มเติมได้ที่ เรื่อง จริยธรรมของนักโหรศาสตร์ควรเป็นอย่างไร และ กลอนโหรห้ามทำนาย ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ (webmaster-at-rojn-info-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-01-06 23:20:41 IP : 58.11.131.401


Copyright © 2010 All Rights Reserved.