ReadyPlanet.com


AS+HA-ZE
avatar
อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์


เผาบ้านเผาเมือง

หลังการมอบตัวของแกนนำนปช.ในช่วงบ่ายของวันที่19/5/2553
โครงสร้างที่ใช้ในการตรวจสอบคือ “ลัคนา+ฮาเดส-เซอุส” ในหนังสือพระเคราะห์สนธิแปลไว้ว่า
“ผู้สมรู้ร่วมคิดในการวางเพลิง หรือ ถูกคุกคามจากการวางเพลิง”
หรือพิจรณาคำแปลใหม่ได้ดังนี้
ลัคนา ในที่นี้คือกทม.+ ฮาเดส คือ ความเสียหาย ทุกขเวทนา เถ้าถ่าน - เซอุส คือ ไฟ
เมื่อตั้งดวงจรวันที่ 19/5/2553 โดยกำหนดให้ MCt = SUt = 0 พบว่า
1) ASt+HAt-ZEt = ASr = 0 (= SAt = 135)
2) [AS+HA-ZE]v2 = SUr = 0
3) SUt = NOt/ZEt = 180
          = URt/VUt = 0
          = ASt =90
4) NOt/ZEt = NOr/ZEr = 135
                = NOv1 = 0
หมายเหตุ โครงสร้างของสมการที่4) ทำมุมกันอยู่ก่อนแล้ว
 
ตรวจสอบความถูกต้องของสมการที่เลือกใช้
a) ตั้งดวงจันทรวรรษ ซึ่งตรงกับวันที่ 19/5/2553 เวลา 08:15:29 พบว่า
1) ASt+HAt-ZEt = SUv2 = 180
                 = MCr/SUr = 0
                 = MOr = 135
2) ASr+HAr-ZEr = MCt/SUt = 135                         
                 = Solar Day
3) [AS+HA-ZE]v2 = SUr = 0
 
b) ตั้งดวงอมาวสี ซึ่งตรงกับวันที่ 14/5/2553 เวลา 08:04:57 พบว่า
ASt+HAt-ZEt = ASr+HAr-ZEr = 90
 
c) ตั้งดวงปูรณมี ซึ่งตรงกีบวันที่ 28/4/2553 เวลา 19:19 พบว่า
ASt+HAt-ZEt = MCr = 180
                   = MOv2 = 135
 
d) ตั้งดวงจันทรวรรษ ซึ่งตรงกับวันที่ 22/4/2553 เวลา 02:52:28 พบว่า
ASt+HAt-ZEt = ASr+HAr-ZEr = 22:30 (error 11 ลิปดา)
 
e) ตั้งดวงทินวรรษ 2553 พบว่า
ASt+HAt-ZEt = ASv2 = 180 (= SAv2 = 45)


ผู้ตั้งกระทู้ อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-24 12:21:13 IP : 58.10.90.184


Copyright © 2010 All Rights Reserved.