ReadyPlanet.com


เรียนพรี!!! โหราศาสตร์แนวพุทธ ส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
avatar
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


 

พิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นกรรมฐานปฐวีกสิณ  รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑

ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ ร่วมกับ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ  เปิดสอนโหราศาสตร์แนวพุทธตามหลักคัมภีร์สุวรรณโคมคำ     

ส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสอนควบคู่กับปฐวีกสิณกรรมฐาน

โดย  พระอาจารย์มหาคารม  อุตตมปัญโญ  เป็นผู้นำในการสอนปฐวีกสิณ และคณาจารย์สุวรรณโคมคำ (ที่พระอาจารย์มหาคารมคัดเลือกแล้ว)           เป็นผู้สอนโหราศาสตร์

          เนื้อหาวิชาถือเอาสัญลักษณ์ดาวที่คำนวณได้เป็นนิมิตของกุศลกรรม (บุญ) และอกุศลกรรม (บาป) การคำนวณนั้นจะคำนวณหา จุติ เพื่อดูว่าขณะที่เคลื่อน หรือตายจากภพชาติที่แล้วมีกุศลวิบาก (บุญ) และอกุศลวิบาก (บาป) ใดติดตัวมา  และคำนวณหา ปฏิสนธิ  เพื่อดูว่ากุศลวิบากและอกุศลวิบากนั้นจะแสดงผลเมื่อใดและอย่างไรในภพชาตินี้  แล้วหาวิธีส่งเสริม หรือแก้ไขด้วยการทำบุญกรรมใหม่ในชาตินี้เป็นต้น

 

    จะจัดในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. (มหาพิธี)    มูลนิธิสุวรรณโคมคำ  กรุงเทพมหานคร

                    - คุณสมบัติของผู้ที่จะไหว้ครู 

          ๑. สามารถไหว้พระรัตนตรัยด้วยความจริงใจได้

          ๒. มีความประสงค์จะเป็นคนดี

- วัตถุประสงค์ในการไหว้ครู

          ๑. เพื่อเรียนวิชาโหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ ( เปิดสอนเป็นสาธารณกุศล ไม่เก็บค่าเล่าเรียน )

          ๒. ไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

l และจะมีพิธีไหว้ครูอีกครั้งใน

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑  เวลา  ๑๗.๓๐  น. ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ

ติดต่อสอบถาม  โทร.  02-681-2523, 081-726-4243, 089-202-1995

                                                                                                                                                                                                                                                                     

www.komcome.com

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-15 16:15:19 IP : 125.25.89.152


Copyright © 2010 All Rights Reserved.