ReadyPlanet.com


เมื่อ สคบ.พิจารณาคำร้องเรียนการโฆษณาเกินจริงของ "หมอดู"
avatar
โรจน์-อินโฟ


โฆษณาสารพัดดวงลายมือ โหงวเฮ้ง แก้เคราะห์ ล้างกรรม (1)

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนจาก ผู้บริโภคว่า ผู้ร้องเคยประสบปัญหาครอบครัวหาทางออกไม่ได้ ทำให้ขาดสติ และได้พบการโฆษณาของอาจารย์วิจารณ์ อาจารย์เทวา อาจารย์สุดใจ อินทรักษ์ เปิดให้บริการดูดวง ลายมือ แก้เคราะห์กรรม ล้างกรรม เสริมบารมี ทางสื่อนิตยสารสตาร์คลิป จึงหลงผิดเข้าไปปรึกษากับบุคคลดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวแจ้งว่าคนของผู้ร้องถูกทำเสน่ห์ต้องทำพิธีแก้ จึงได้ตกลงใจทำพิธีโดยเสียเงินไปหลายหมื่นบาทปรากฏว่าไม่ได้ผล ผู้ร้องจึงได้ขอเงินคืน

แต่บุคคลดังกล่าวอ้างว่าไม่รู้เห็น ทั้งที่บุคคลดังกล่าวอยู่ที่สำนักแห่งนี้ หากไปเมื่อใดก็จะพบบุคคลดังกล่าว จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพวกสิบแปดมงกุฎมีอาชีพหลอกลวง จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบว่าการโฆษณาลักษณะนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ และขอให้ห้ามการโฆษณานี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นถูกหลอกลวงต่อไปอีก

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจสอบเอกสารการโฆษณาที่ผู้ร้องอ้างพบว่ามีการโฆษณาโดยปรากฏภาพของบุคคล จำนวน 3 คน สวมชุดขาว ใช้ข้อความว่า “...อ.วิจารณ์ อินทรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ “ดวงมหาสันนะกะ” จากตำราพม่า เขมร ไทยโบราณ ดูดวง ลายมือ โหงวเฮ้ง แก้เคราะห์ ล้างกรรม เสริมบารมี ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ดูดวงทางโทรศัพท์ที่ ธ.กรุงเทพ สาขาสวนสยาม สะสมทรัพย์เลขที่ 1920468038 นายประจักษ์ เพ็งจางค์ (prachak phengchang) ค่าบูชาครู 300.-คุณประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหม? 1.สามีทอดทิ้งคุณให้อยู่กับลูกน้อยตามลำพัง 2.ทำงานดีมีคุณภาพ แต่เจ้านายมองไม่เห็นคุณค่า 3.ทำบุญคนไม่ขึ้นเหมือนปิดทองหลังพระ 4.มีทุกข์ ญาติมิตร เพื่อนฝูงละทิ้ง พึ่งใครไม่ได้ 5.อยากมีเสน่ห์มีคนรักชอบ ไม่ว่าหญิงชายหรือคนทั่วไป 6.คนรักคู่ครอง ทะเลาะกันบ่อย ต้องพลัดพรากจากกัน 7.สามีภรรยาเลิกกัน หรือมีมือที่ 3 อิจฉาริษยาใส่ร้าย 8.กระทำผิดให้พ่อแม่ไม่สบายใจ มีรักก่อนวัย ท้องก่อนแต่ง 9.ทำอะไรผิดพลาดไปหมด งานก็แย่ รักก็พัง เงินก็ไม่มี หนี้สินมากมาย ตั้งตัวไม่ได้ หาทางออกไม่เจอ ข้องแวะกับยาเสพติด ทำแท้งโดยเจตนา เจ็บป่วยบ่อย โดนคุณไสย มีคดีความ หรือไม่สบายใจ ให้มาปรึกษารับคำชี้แนะจากอ.วิจารณ์ อินทรักษ์ อ.วิจารณ์-อ.เทวา-อ.สุดใจ อินทรักษ์ หุ้นปั้น ผูกจิตมัดใจ ผัวจากเมียหนี สนใจดูดวงติดต่อที่โทร 08-1400-1703, 08-9541-1188, 08-9423-7453, 08-9488-2339, 0-2540-4003, 0-2540-4005 แฟกซ์ 0-2906-0148 8/18 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ซ.สวนสยาม 9 แยก 2 ถ.เสรีไทย แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230...”

ต่อมาผู้ร้องแจ้งว่าได้มีการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวลงในนิตยสารชีวิตจริงด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจสอบนิตยสารชีวิตจริง พบว่ามีการใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจสอบข้อมูลชื่อของบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารการโฆษณา ณ สำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพมหานคร ทราบว่าคือ นายวิจารณ์ อินทรักษ์ นายเทวา อินทรักษ์ นายสุดใจ อินทรักษ์ และนายประจักษ์ เพ็งจางค์ และจากการตรวจสอบหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในการโฆษณา พบว่ามีชื่อนายประจักษ์ เพ็งจางค์ เป็นเจ้าของบัญชี

คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณาได้พิจารณาข้อความโฆษณา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับฟังคำชี้แจงของนายแพง บุตรแผงชัย ผู้รับมอบอำนาจจากนายประจักษ์ เพ็งจางค์ และมีความเห็นว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ผู้แทนนายประจักษ์ชี้แจงยังไม่ ชัดเจนพอ จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอีกครั้ง โดยเชิญนายประจักษ์ เพ็งจางค์ มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการด้วยตนเอง และให้ตรวจสอบกับสมาคมที่ได้รับการรับรอง หรือได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องทางด้านโหราศาสตร์ในประเทศไทยว่ามีระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพประเภทนี้ใช้คำนำหน้าว่าอาจารย์ หรือโหราจารย์หรือไม่ และให้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์จากสมาคมที่ได้รับการรับรองเข้า ร่วมประชุมด้วย

 

โฆษณาสารพัดดวงลายมือ โหงวเฮ้ง แก้เคราะห์ ล้างกรรม (จบ)

 

คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณาได้พิจารณา ข้อความโฆษณาข้างต้น โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับฟังความคิดเห็นจากนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบคำชี้แจงของนายประจักษ์ เพ็งจางค์ สรุปได้ดังนี้ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชี้แจงและให้ความเห็นต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์จบหลักสูตรมา จะประกอบอาชีพเป็นนักพยากรณ์ อาจใช้คำนำหน้าชื่อว่าอาจารย์ หรือโหราจารย์ได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และมีความประพฤติดีในระดับหนึ่ง ในวงการโหราศาสตร์ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ

จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย ไม่พบชื่อนายประจักษ์ เพ็งจางค์ เป็นสมาชิกของสมาคม แต่ทราบชื่อเสียงในวงการดูดวงดี สมาคมโหร ไม่มีนโยบายให้สมาชิกสมาคมปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบของสมาคมโดยเฉพาะ แต่มีมาตรการบางประการ เช่น หากสมาชิกคนใดทำตัวไม่เหมาะสม ก็จะใช้วิธีการตักเตือน หรืออาจยกเลิกบัตรสมาชิก เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการรับรองจากสมาคมโหร จะต้องเป็นคนดี และมีความรู้ทางโหราศาสตร์ การโฆษณาเรื่องการแก้ชะตาจะห้ามเด็ดขาด เพราะเป็นวิธีการชักชวน และจูงใจให้คนที่กำลังมีทุกข์หลงเชื่อได้ จึงน่าจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นและเห็นว่าการพยากรณ์ ดูดวงไม่ควรมีคำว่าแก้เคราะห์ ล้างกรรม เสริมบารมี ลงเมตตามหานิยม เป็นการโฆษณาที่ใช้ไม่ได้สำหรับนักพยากรณ์ดูดวง เพราะตามความจริงไม่สามารถรู้ลึก และทำได้ถึงขนาดนั้น เนื่องจากการดูดวงเป็นเพียงการดูจากดวงดาวทางโหราศาสตร์ ตามหลักการดูดวงเป็นการดูใน 3 เรื่องหลักๆ คือการงาน การเงิน ความรัก จึงต้องดูจากดวงจริง ไม่จำเป็นต้องโฆษณาโดยใช้ข้อความอวดอ้างในลักษณะ 9 ข้อดังกล่าว เพราะนักพยากรณ์มีความชำนาญทางดูดวง จึงใช้โฆษณาเฉพาะดูดวง ลายมือ โหงวเฮ้ง ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่านั่งสมาธิดูอดีตชาติ แก้เคราะห์ล้างกรรมเสริมบารมี

ถ้าหากว่าตัดข้อความเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค และหากเชื่อคำโฆษณาในลักษณะนี้ก็อาจจะทำให้วงการหมอดูเสียชื่อเสียง และควรใช้ข้อความที่ไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดจะดีกว่า ในการโฆษณาถ้าไม่มีการลงข้อความตามข้อ 1-9 ก็จะไม่มีปัญหา และในการลงโฆษณาไม่ควรใช้คำว่านั่งสมาธิ ดูอดีตชาติ แก้เคราะห์ ล้างกรรม เสริมบารมี ลงเมตตามหานิยม ซึ่งหากได้มีการแก้ไขในเรื่องนี้ได้ ก็จะทำให้ชื่อเสียงของวงการโหรดีขึ้น

นายประจักษ์ เพ็งจางค์ ได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการ สรุปได้ดังนี้ ชื่อนายประจักษ์ เพ็งจางค์ และ อ.วิจารย์ อินทรักษ์ เป็นคนเดียวกัน และในการดูดวงจะใช้ชื่ออ.วิจารย์มาโดยตลอด มีสำนักชื่อ สำนักอินทรักษ์พยากรณ์ มีหมอดูร่วมสำนักหลายท่าน การดูดวงคิดค่าบริการดวงละ 300 บาท และหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในการโฆษณาตนเป็นเจ้าของบัญชีด้วย มีการลงโฆษณาทางหนังสือสตาร์คลิปและหนังสือชีวิตจริง เรื่องการแก้เคราะห์ล้างกรรมตามที่มีผู้ร้อง

กรณีผู้ร้องได้ไปดูดวงกับอ.กฤษณา บุญประเสริฐ ต่อมาก็มีปัญหากันเองเรื่องเงิน แต่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็ไม่ได้ลงโฆษณาในหนังสือสตาร์คลิปมาประมาณ 1 ปีแล้ว

ปัจจุบันมีการโฆษณาดูดวงของ อ.วิจารณ์ ทางเว็บไซต์ www.intaruk.net นิตยสารอาณาจักรไทยลูกทุ่ง หนังสือของอ.วิจารย์ อินทรักษ์ และประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุชุมชนด้วย ตนเคยเป็นสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ตั้งแต่สมัย อ.เจิมศักดิ์ สมบัติมั่งมี แต่ต่อมาไม่ได้ต่ออายุสมาชิก (ปีต่อปี) จึงขาดการเป็นสมาชิก

เนื่องจากหมอดูอาชีพโหร หรือนักพยากรณ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคม โหร ซึ่งตนเป็นหมอดูอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เรื่องการดูดวง ดูลายมือ นั่งสมาธิดูอดีตชาติ แก้เคราะห์ล้างกรรม เสริมบารมี เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล

หากคนใดมาขอคำปรึกษา ทางสำนักก็จะแนะนำให้ทำบุญไหว้พระ สวดมนต์ และได้ผลพอสมควร เพราะที่ผ่านมาทำให้คนมีจิตสำนึกที่ดีขึ้น รักครอบครัว ดูแลตนเองมากขึ้น ไม่ทำตัวเหมือนอดีตที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการแต่ละคนประสบปัญหาไม่เหมือนกัน บางคนเครียดมากจนเกือบฆ่าตัวตาย ก็ได้รับการช่วยเหลือจากสำนัก

การโฆษณาโดยใช้ข้อความตามข้อ 1-9 ไม่ได้คิดค่าบริการ เพราะมีค่าบริการ 300 บาท สำหรับการดูดวง ถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะคิดค่าบริการตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำการตกลงกับหมอดูก่อน และก่อนดูดวงทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดก่อนเสมอ และการใช้ข้อความโฆษณาว่า “คดีความ โรงพัก โรงศาล” มีความหมายว่าช่วยแก้เคราะห์โดยการหาทนายความให้ และข้อความว่า “ดวงมหาสันนะกะ” หมายความว่าเป็นการดูดวงตามดวงดาวทั้ง 8 ตามตำราพม่า ซึ่งข้อความโฆษณาทั้งหมดตนเป็นผู้อนุมัติให้โฆษณาเอง และการที่จะทราบว่ามีคนถูกทำเสน่ห์และต้องทำพิธีแก้ อาจทราบได้จากการบอกเล่าของผู้ใช้บริการเอง ประกอบกับใช้จิตวิทยา หมอดูจะให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษามากกว่า และในการให้คำปรึกษาหมอดูอาจทราบข้อมูลจากการแจ้งปัญหาของผู้ใช้บริการ ประกอบกับใช้ความรู้ทางด้านจิตแพทย์และความรู้ด้านโหรศาสตร์ช่วย การให้คำปรึกษาก็คือ การดูดวงทั่วไปคิดค่าบริการดวงละ 300 บาท แต่ถ้าเป็น การดูโหวงเฮ้งคิดค่าบริการเพิ่มอีก 900 บาท สำหรับการโฆษณามีข้อความว่า หุ้น ปั้น ผูกจิต มัดใจ เป็นการเขียนชื่อในหุ้นชาย-หญิง ที่เป็นสามีภรรยากันทำให้ผู้มาปรึกษาสบายใจได้

คณะอนุกรรมการพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน คำชี้แจงของผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายประจักษ์ เพ็งจางค์ แล้วมีความเห็นว่าการใช้ข้อความโฆษณาของนายประจักษ์ เพ็งจางค์ ทางนิตยสารสตาร์ คลิป และนิตยสารชีวิตจริง เป็นการใช้ข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้า ใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้บริการ ตามมาตรา 22 วรรคสอง (2)

เนื่องจากที่ประชุมรับฟังคำชี้แจงของผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโทรแห่งประเทศไทย ครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะคำชี้แจงว่าข้อความโฆษณาที่เขียนว่า “นั่งสมาธิดูอดีตชาติ แก้เคราะห์ ล้างกรรม เสริมบารมี ลงเมตตามหานิยม” เป็นข้อความที่ไม่สามารถใช้ได้ในวงการนักพยากรณ์ เพราะตามความจริงการพยากรณ์ ดูดวงไม่สามารถรู้ลึก และทำได้ขนาดนั้น จึงมีมติให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา สั่งห้ามใช้ข้อความโฆษณาดังกล่าวในทุกสื่อโฆษณา และเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

 

แหล่งข้อมูล www.siamturakij.comผู้ตั้งกระทู้ โรจน์-อินโฟ (webmaster-at-rojn-info-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-02 19:56:39 IP : 124.120.81.13


Copyright © 2010 All Rights Reserved.