ReadyPlanet.com


ดวงและพระเคราะห์สนธิวันตัดสินยุบพรรค
avatar
โรจน์-อินโฟ


ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมแล้ว ปลายเดือนคือวันที่ 30 ก็จะถึงวันที่หลายคนรอคอย คือการตัดสินคดียุบพรรคใหญ่ 2 พรรค ในวันเดียวกัน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคไทยรักไทย วันนี้นึกขึ้นได้เลยขอผูกดวงและหาศูนย์รังสีที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไว้ก่อน

ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ว่าจะตัดสินเวลาใด ก็ขอโมเมว่าเป็นเวลาเที่ยงไว้ก่อน ดังนั้นข้อมูลที่มีลัคนาและเมอริเดียนเกี่ยวข้องคงยังเอาจริงเอาจังไม่ได้

ภาพดวงดังปรากฏข้างบน ส่วนพระเคราะห์สนธิที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

อาทิตย์+โครโนส-เซอุส  01 มน 41
คำพิพากษา การตัดสิน

ทำมุม 135.0 กับ -คิวปิโด สมผุส 16 กฎ 28 ระยะวังกะ -0.13
เมษ+เมษ-คิวปิโด
หมู่คณะ

ทำมุม  90.0 กับ อท/อด สมผุส 01 มถ 20 ระยะวังกะ -0.21
อาทิตย์+แอดเมตอส
ความอุตสาหะพยายาม ความหนัก บ้านเกิดเมืองนอน อนุรักษ์นิยม

ทำมุม  90.0 กับ จท/พฤ สมผุส 01 ธน 48 ระยะวังกะ +0.07
จันทร์+พฤหัส
ความเชื่อถือ ชั่วโมงแห่งโชคลาภหรือความสุข ชาติที่มีโชคลาภหรือความสุข

ทำมุม  90.0 กับ รห/สร สมผุส 00 มถ 50 ระยะวังกะ -0.51
ราหู+เสาร์
ความยุ่งยากอันเนื่องมาจากการติดต่อหรือเลิกการติดต่อ

ทำมุม   0.0 กับ รห/นป สมผุส 02 มน 04 ระยะวังกะ +0.23
ราหู+เนปจูน
การเลิกการติดต่อต่าง การติดต่อลับๆ

ทำมุม  90.0 กับ ศก/อง สมผุส 02 มถ 14 ระยะวังกะ +0.33
ศุกร์+อังคาร
พี่น้องร่วมสายโลหิต, ความเกี่ยวดองกัน มิตรภาพอันลึกซึ้ง กระทำการด้วยการเสียสละหรืออันเกิดจากความรัก

ทำมุม 180.0 กับ ศก/ซอ สมผุส 01 กย 30 ระยะวังกะ -0.11
ศุกร์+เซอุส
สร้างสรรค์ด้วยความรัก การเพิ่มจำนวน

ทำมุม  90.0 กับ อง/วค สมผุส 02 มถ 25 ระยะวังกะ +0.44
อังคาร+วัลคานุส
ความพยายามและฝึกฝนอันใหญ่หลวง  กิจกรรมอันทรงพลังอำนาจ  พลังอันมหาศาล  การกระทำที่รุนแรง

ทำมุม 135.0 กับ พฤ/สร สมผุส 17 ตล 40 ระยะวังกะ +0.59
พฤหัส+เสาร์
สุกและแก่ ความสำเร็จที่ไม่มั่นคง  การพลัดพรากที่เป็นโชค  พลัดพรากจากโชค การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ทำมุม 135.0 กับ สร/คป สมผุส 16 ตล 33 ระยะวังกะ -0.08
เสาร์+คิวปิโด
การพลัดพรากภายในครอบครัวหรือจากหมู่คณะ

ทำมุม  90.0 กับ พล/พซ สมผุส 02 ธน 40 ระยะวังกะ +0.59
พลูโต+โพไซดอน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางปัญญา  พัฒนาการของแนวทางหรือภูมิปัญญาและศาสนา การเปลี่ยนแปลงในเรื่องศาสนาและปรัชญาชีวิต

ทำมุม 180.0 กับ ฮด/พซ สมผุส 01 กย 27 ระยะวังกะ -0.14
ฮาเดส+โพไซดอน
การตัดขากหรือแยกออกไป, ความยากจน, การขาดแคลนหรือความไม่สมประกอบในทางปัญญา  วิญญาณหรือปัญญาในอดีตหรือโบราณกาล

ทำมุม 135.0 กับ ซอ/อพ สมผุส 17 ตล 04 ระยะวังกะ +0.23
เซอุส+อาพอลลอน
ค้นคว้า, ทดลอง, ศิลปะสร้างสรรค์ วิทยาการสร้างสรรค์หรือสมัยใหม่

ทำมุม 180.0 กับ ซอ/วค สมผุส 01 กย 41 ระยะวังกะ -0.00
เซอุส+วัลคานุส
การประดิษฐ์อันมหึมา กำลังเครื่องจักรหรือกำลังอันยิ่งใหญ่ที่ควบคุมได้, แรงบังคับที่เกิดจากสภาวะภายนอก อำนาจของสัมพันธภาพของสิ่งแวดล้อม สงครามใหญ่

ราหู+โครโนส-เซอุส 05 ธน 22
การตัดสินใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำพิพากษา

ทำมุม 180.0 กับ เมอริเดียน สมผุส 04 มถ 47 ระยะวังกะ -0.35
เมอริเดียน+เมอริเดียน
นาที ขณะ

ทำมุม  90.0 กับ -อาพอลลอน สมผุส 05 กย 25 ระยะวังกะ +0.03
เมษ+เมษ-อาพอลลอน
การแผ่ขยาย

ทำมุม   0.0 กับ -วัลคานุส สมผุส 06 ธน 12 ระยะวังกะ +0.50
เมษ+เมษ-วัลคานุส
พลังและอำนาจ

ทำมุม 135.0 กับ ลค/อท สมผุส 20 กฎ 57 ระยะวังกะ +0.35
การคบหาสมาคม

ทำมุม  90.0 กับ พฤ/อด สมผุส 05 มน 00 ระยะวังกะ -0.22
พฤหัส+แอดเมตอส
โชคลาภหรือความสุขในวงแคบๆ หรือในสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด

ทำมุม  90.0 กับ มฤ/นป สมผุส 05 มน 14 ระยะวังกะ -0.08
มฤตยู+เนปจูน
เข้าตาจนหรือเป็นอัมพาตโดยฉับพลัน  การสิ้นสติสมประดี  การไปสู่โลกหนึ่ง  วิกฤตการ บุคคลที่ถึงแก่กรรม  การปฏิวัติ

ทำมุม 135.0 กับ มฤ/อด สมผุส 21 มษ 20 ระยะวังกะ +0.58
มฤตยู+แอดเมตอส
การพลัดพรากอย่างแตกหักโดยฉับพลัน การสั่นสะเทือน การพังทะลายจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว แตกทำลาย, หักโค่น, ฉีกออก, เศษเล็กเศษน้อย ฆาตกรรม

ทำมุม  90.0 กับ คร/พซ สมผุส 05 กย 00 ระยะวังกะ -0.22
โครโนส+โพไซดอน
ความสูงส่งทางปัญญาและความยิ่งใหญ่ทางปัญญา วัฒนธรรม ความยิ่งใหญ่ทางปัญญาอันใหญ่หลวง  วัฒนธรรมที่เด่นอย่างใหญ่หลวง

เมษ+คิวปิโด-วัลคานุส 19 สห 44
พรรคการเมือง

ทำมุม   0.0 กับ เสาร์ สมผุส 19 สห 33 ระยะวังกะ -0.11
เสาร์+เสาร์
ความจำกัด, เหนี่ยวรั้ง, ทำให้หยุด, การพลัดพราก การสูญเสีย

ทำมุม 135.0 กับ -ฮาเดส สมผุส 04 มก 16 ระยะวังกะ -0.28
เมษ+เมษ-ฮาเดส
ความยากจนโดยทั่วๆ ไป ความโชคร้าย

ทำมุม 135.0 กับ มษ/อง สมผุส 05 มษ 31 ระยะวังกะ +0.47
เมษ+อังคาร
การงาน อิทธิพลของธรรมชาติ การบาดเจ็บ

ทำมุม 135.0 กับ มษ/ซอ สมผุส 04 มก 47 ระยะวังกะ +0.03
เมษ+เซอุส
กฏแห่งธรรมชาติ อิทธิพลของธรรมชาติ เพลิงกองมหึมา

ทำมุม  45.0 กับ ลค/พซ สมผุส 05 ตล 19 ระยะวังกะ +0.35
ลัคนา+โพไซดอน
มีภารกิจที่จะต้องพัวพันกับบุคคลผู้มีปัญญา   ผู้อื่นเป็นคนมีสำนึกในเหตุผล   สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยปัญญา

ทำมุม 135.0 กับ จท/นป สมผุส 04 มก 56 ระยะวังกะ +0.12
จันทร์+เนปจูน
หลับ ฝัน อยู่ในห้วงแห่งความฝัน หลับใน สติไม่สมบูรณ์  มันสมองที่มีความไวต่อการรับ ความรู้สึกละเอียดอ่อน  ไหวพริบ ชั่วโมงพักผ่อน

ทำมุม   0.0 กับ พธ/ซอ สมผุส 20 สห 29 ระยะวังกะ +0.45
พุธ+เซอุส
ความคิดสร้างสรรค์ สั่งการ การข่มขู่ ผู้เผด็จการ การคิดที่อยู่ภายใต้การบังคับ

ทำมุม  45.0 กับ ศก/พฤ สมผุส 04 ตล 36 ระยะวังกะ -0.08
ศุกร์+พฤหัส
การมีโชคในความรัก ความสนุกสนานจนลืมตน

ทำมุม 180.0 กับ อง/พล สมผุส 19 กภ 36 ระยะวังกะ -0.09
อังคาร+พลูโต
การจัดหน่วย การวางแผน แผนการต่างๆ ทำซ้ำ จำนวนมากๆ อำนวยการ, กำกับดูแลและกระทำหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน แบ่งแยก, จำแนก กิ่งก้านสาขา

ทำมุม  90.0 กับ พฤ/อพ สมผุส 20 พจ 11 ระยะวังกะ +0.26
พฤหัส+อาพอลลอน
โชคมหาศาล  ความสำเร็จ  เกียรติยศชื่อเสียง  ประสบการณ์ที่มีโชค  มีโชคในวิทยาการ เงินที่ได้จากการค้าหรือกฎหมาย เงินทุน เงินทุนก้อนใหญ่ เงินจำนวนมหาศาล เงินที่ใช้ในการหมุนเวียน

ทำมุม  45.0 กับ พฤ/วค สมผุส 04 ตล 47 ระยะวังกะ +0.03
พฤหัส+วัลคานุส
การมองโลกในแง่ดี ความไว้วางใจ โชคมหาศาล ความสำเร็จด้วยพลังอำนาจ

ทำมุม  90.0 กับ พล/ซอ สมผุส 18 พจ 51 ระยะวังกะ -0.53
พลูโต+เซอุส
เริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่  การปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จ  การเพิ่มมากขึ้นของหน้าที่ การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนรูปซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ๆ นี้

ทำมุม  90.0 กับ คป/อพ สมผุส 19 พจ 04 ระยะวังกะ -0.40
คิวปิโด+อาพอลลอน
การเพิ่มปริมาณขึ้น การขยายตัวของหมู่คณะหนึ่ง หมู่คณะทางศิลปะหรือทางวิทยาการ ที่แพร่หลายออกไป

โครโนส+โพไซดอน-คิวปิโด
พรรคการเมือง

ทำมุม  45.0 กับ อังคาร สมผุส 11 มษ 02 ระยะวังกะ -0.25
อังคาร+อังคาร
แรงกระตุ้น การตกลงใจ ความปรารถนา กิจกรรม, การกระทำ การใช้กำลัง

ทำมุม  45.0 กับ -มฤตยู สมผุส 11 มษ 33 ระยะวังกะ +0.06
เมษ+เมษ-มฤตยู
เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด การระเบิด การแตกทำลาย

ทำมุม   0.0 กับ มษ/ศก สมผุส 26 พภ 43 ระยะวังกะ +0.16
เมษ+ศุกร์
ความสวยงาม ความรักของบุคคลทั่วไป อันเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลาย

ทำมุม 135.0 กับ มษ/อพ สมผุส 12 มก 18 ระยะวังกะ +0.50
เมษ+อาพอลลอน
การขยายตัว การแผ่ขยายออก ความมากมายก่ายกอง การค้า วิทยาการ

ทำมุม   0.0 กับ มษ/วค สมผุส 26 พภ 54 ระยะวังกะ +0.27
เมษ+วัลคานุส
ความสำนึกในอำนาจ อำนาจ กำลัง

ทำมุม  90.0 กับ มร/จท สมผุส 26 สห 19 ระยะวังกะ -0.09
เมอริเดียน+จันทร์
อิทธิพลทางจิตของบุคคลเพศหญิง อารมณ์ของเจ้าชะตา

ทำมุม  45.0 กับ มร/สร สมผุส 12 กฎ 10 ระยะวังกะ +0.43
เมอริเดียน+เสาร์
รู้สึกว่ามีภาระ อดกลั้นหรือว้าเหว่ ความหดหู่ใจ ความเศร้าสลด พรัดพรากจากไป รับงานชิ้นหนึ่ง

ทำมุม 135.0 กับ ลค/จท สมผุส 10 ตล 38 ระยะวังกะ -0.49
ลัคนา+จันทร์
การคบหาสมาคมกับบุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิด ถูกผู้อื่นชักนำเข้าไปในสังคม

ทำมุม  90.0 กับ ลค/สร สมผุส 26 สห 30 ระยะวังกะ +0.03
ลัคนา+เสาร์
ความห่างเหิน ได้รับการปฏิเสธ ได้รับการปฏิบัติอย่างชาเย็น การพลัดพรากจากผู้อื่น บุคคลอื่นจากไป อยู่ตัวคนเดียว

ทำมุม  45.0 กับ พธ/ศก สมผุส 12 กฎ 25 ระยะวังกะ +0.58
พุธ+ศุกร์
การคุ้นเคย การทักทายปราศรัย, การแสดงคารวะ การทำความรู้จัก รสนิยมเกี่ยวกับความงาม รสนิยมทางศิลปะ จังหวะจะโคน

ทำมุม 135.0 กับ ศก/พล สมผุส 10 ตล 48 ระยะวังกะ -0.39
ศุกร์+พลูโต
พัฒนาการอันสอดคล้องต้องกัน  พัฒนาการของความปรารถนาหรือความหวังอันหนึ่งการ แสดงความเกรงใจ การหวนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่น่ารื่นรมย์

ทำมุม 180.0 กับ พฤ/พซ สมผุส 26 พจ 29 ระยะวังกะ +0.01
พฤหัส+โพไซดอน
ความรู้สึกพื้นฐาน  สัญชาตญาณ  ความเข้าใจลึกซึ้ง  การมีเหตุมีผล ความฉลาด  สติ โชคทางปัญญา ความถูกต้อง

ทำมุม 180.0 กับ พล/อพ สมผุส 26 พจ 22 ระยะวังกะ -0.05
พลูโต+อาพอลลอน
เริ่มต้นเล็กๆ และใหญ่โตขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วใหญ่โตขึ้นโดยลำดับ การขยายตัวของธุรกิจ พัฒนาการของวิทยาการอันหนึ่ง การเปลี่ยนรูปซึ่งขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง เจริญเติบโตทุกทิศทุกทาง การซ้ำ

ทำมุม 135.0 กับ พล/วค สมผุส 10 ตล 59 ระยะวังกะ -0.29
พลูโต+วัลคานุส
การเปลี่ยนรูปหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การเปลี่ยนรูปที่ไปอย่างรวดเร็วมาก พัฒนาการที่ไม่มั่นคงหรือเกินตัว

อ่านดูคร่าวๆ คล้ายกับว่าจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งถูกยุบแน่ๆ ซึ่งจะมีทั้งฝ่ายดีใจและผิดหวัง คือถูกยุบแค่พรรคเดียว? และคงไม่ขอฟันธงว่าจะเป็นพรรคไหนนะครับ มีความคืบหน้าอะไรค่อยคุยกันอีกทีผู้ตั้งกระทู้ โรจน์-อินโฟ กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-01 22:13:11 IP : 58.136.17.214


1

ความคิดเห็นที่ 1 (937742)
avatar
โรจน์-อินโฟ

ข้อมูลจากคุณคนติดตามอ่านในกระทู้ของ OldMan (http://www.rojn-info.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=rojn-infocom&thispage=1&No=287929) ความเห็นที่ 55 "ประชาธิปัตย์ บ่าย 2 โมง  ไทยรักไทย บ่าย 3 โมง " ผูกดวงได้ดังนี้ครับ

 

แต่เรื่องจะทายฟันธงคงต้องขอตัวก่อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-05-02 13:05:26 IP : 61.7.253.227


ความคิดเห็นที่ 2 (938435)
avatar
เป่า เปิงพรวด

ดวงแรกเจอ จันทร์/เสาร์ ดวงหลังเจอจันทร์/พฤหัส...เอ้อแน่ะ! แย้แหล่วนายหั้ว?

ผู้แสดงความคิดเห็น เป่า เปิงพรวด วันที่ตอบ 2007-05-03 00:51:12 IP : 203.154.52.215


ความคิดเห็นที่ 3 (949045)
avatar

ค่อนข้างแน่ครับอย่างน้อย 1 พรรค

ผู้แสดงความคิดเห็นวันที่ตอบ 2007-05-10 02:19:19 IP : 203.150.117.6


ความคิดเห็นที่ 4 (949978)
avatar
Apollon

ขอทายด้วยคนครับ ห่างหายไปพอสมควร สวัสดีทุกท่านครับ+_+

พรรคนี้แย่นะครับ บ้านเมืองวุ่นทุกจุดก็ต้องตามแก้กันทุกเรื่อง

ตามที่คุณโรจน์ผูกดวงวันที่ 30 พค 50 ไว้ ผมลองเอา Asc ของ  TRT และ Democrat P ไปใส่ไว้ได้ผลน่าสนใจดังนี้

DP = Sa/pl=sa/ha=pl/kr=ne/ha

มีปัญหาความไม่มั่นคงที่เกิดจากการสูญเสียหรือ การเสียสละที่มีปัญหา เกิดปัญหาเพราะ dirty  trick

 TRT= ju/sa  =ju/ne=ur/kr=ne/cu=cu/ad

เกิดการสูญเสียต่อหมู่คณะ  จากปัญหาทางกฎหมาย

เอาเป็นว่า ดูแนวโน้มแล้ว ไทยรักไทยไปครับ ส่วน ปชป ไม่แน่ น่าจะไม่ไป   (ไม่รู้เที่ยวที่แล้วทายว่ายังไง จำไม่ได้ครับ +_+)
ผู้แสดงความคิดเห็น Apollon วันที่ตอบ 2007-05-10 15:16:47 IP : 203.150.194.165


ความคิดเห็นที่ 5 (959104)
avatar
nUm

พิจารณาจากดวงอมาวสี ณ วันที่ 17 พ.ค. 2550 เวลา 2:27:13 กทม

รวบรัดตัดความพบจุดที่น่าสนใจดังนี้

MC = VE/CU = PL/HA = -SA (มุม 45) = -KR (มุม 0 เรือน 4)
พรรคการเมืองที่มีความหมายของดาวศุกร์ โดนยุบ สูญไปเพราะอำนาจการเมืองสูงสุด

หากแปลง่ายแบบชาวบ้าน จะได้ดังนี้

VE/CU = MC
CU:พรรค
VE:รัก
MC:ไทย (เมอริเดียนประเทศไทย)

ส่วนอีกพรรคไม่แน่ใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น nUm วันที่ตอบ 2007-05-17 15:34:50 IP : 124.157.132.121


ความคิดเห็นที่ 6 (970851)
avatar
โรจน์-อินโฟ
ข้อมูลใหม่ มีข่าวเรื่องการอนุมัติให้สื่อมวลชนถ่ายทอดสด ตามข่าวบอกว่า จะเริ่มในเวลา 13.30 น. โดยเป็นคำวินิจฉัยของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า เวลา 14.00 น. เป็นคิวของพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และแผ่นดินไทย ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ วันที่ตอบ 2007-05-24 16:35:33 IP : 61.7.253.227


ความคิดเห็นที่ 7 (971903)
avatar
ไม่ยุบ
คงไม่ยุบแล้วมั๊งครับ   ไงลองดูกันอีกที
ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ยุบ วันที่ตอบ 2007-05-25 11:36:09 IP : 61.90.141.35


ความคิดเห็นที่ 8 (972807)
avatar
Apollon

 

สังหรณ์ว่าจะเป็นการเผด็จศึก (ครั้งสุดท้าย)มากกว่า ??

ผู้แสดงความคิดเห็น Apollon วันที่ตอบ 2007-05-25 23:39:38 IP : 203.150.138.31


ความคิดเห็นที่ 9 (975340)
avatar
Apollon

งวดเข้ามาแล้ว ไหนๆพอมีเวลา มาดูกันอีก ก็ดีครับ  ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับ

TRT

tSun= Ju/Ze/Ad ( จบเพราะกระบวนการทางกฎหมายEndings relating to legal proceedings)

= Sa/Cu/ad  -  Ailing associations

=Ne/Cu/Ha - Dissolution relating to associations needing correction or reparation

= Kr/Ad -  Falls from above

Half distance (ปลายMay)

= Ar/No/Ne  =  Dissolutions related to contacts - Losses related to associations

Ju/Ze ศาล

= Ma/Ne = Failures, deceiving - sneaky

=Pl/Cu/Vu= Intensive social change

=Ha/Ze/Po =Losses relating to intellectual or spiritual professions

=MA/Ne/Ze= Goal-directed deceit

=Sa.Ne.Ze = Disillusionment or disappointment relating to compulsory or departures or distancing

---------------------------------------

DP

tSun= Mo/Sa/Ad = Continual or longterm problems - Problems relating to public

=Ma/Ju/Ha =Work relating to financial deceit

=Sa/Ur/Ad= Endings relating to crisis situations

=Ne/Pl/Ze=Momentary mistakes

็Half distance (ปลายMay)

Ne/vu = To be a party to fraud - To deceive, Enormous losses or sacrifice

Mc/Ap= To obtain winnings

๋ีJu/Ze ศาล

= Ju/Sa/Ad= Problems with favorable outcomes

=Ne/Cu/Vu=Intense deceit relating to fellow members

=Ha/Ad=Secrets relating to the past - Past karma

=Ma/Sa/Ad=Overcoming of impasses

เขียนภาษาอังกฤษคงไม่ว่ากันนะครับ  เขียนมาก็ยืดยาว แต่ขอสรุปว่า ทรท "ยุบ"    ปชป "ไม่ยุบ"

ผู้แสดงความคิดเห็น Apollon วันที่ตอบ 2007-05-27 23:08:43 IP : 203.150.102.147


ความคิดเห็นที่ 10 (975647)
avatar
โรจน์-อินโฟ
มุมมองของอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย ก็น่าสนใจครับ เชิญที่กระทู้ http://www.horauranian.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=horauraniancom&thispage=1&No=215179 และบทความ http://www.horauranian.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=489973&Ntype=8
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ วันที่ตอบ 2007-05-28 09:13:42 IP : 61.7.253.227


ความคิดเห็นที่ 11 (976014)
avatar
Apollon

 

อ. วิโรจน์วิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับ  อย่างน้อยคำทำนายเกาะๆอาจารย์ไปค่อยใจชื้นหน่อย +_+

ผู้แสดงความคิดเห็น Apollon วันที่ตอบ 2007-05-28 13:47:31 IP : 61.19.199.143


ความคิดเห็นที่ 12 (979336)
avatar
โรจน์-อินโฟ
ประเด็นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคือเรื่องความยืดเยื้อในการอ่านคำพิพากษา ตอนนี้พึ่งทราบเพียงว่าประชาธิปัตย์รอดแล้ว และประชาธิปไตยก้าวหน้าถูกยุบ ที่เหลือคงต้องรอฟังผลกันต่อไป
ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ วันที่ตอบ 2007-05-30 17:27:42 IP : 61.7.253.227


ความคิดเห็นที่ 13 (979846)
avatar
Apollon

ตัดสินแล้ววววววววววววว

ธรรมะ ย่อม ชนะ อธรรม  พวกเราก็คุยกันมานานด้านโหราศาสตร์   จบเสียที  แต่คงยังไม่สงบง่ายๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Apollon วันที่ตอบ 2007-05-30 23:35:48 IP : 203.150.102.27


ความคิดเห็นที่ 14 (979877)
avatar
โรจน์-อินโฟ

คณะท่านเปาทำเอาหลับๆ ตื่นๆ กันเป็นแถว ได้ความยุติธรรมแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนกันซะที

ผู้แสดงความคิดเห็น โรจน์-อินโฟ วันที่ตอบ 2007-05-31 00:20:06 IP : 58.136.19.1051


Copyright © 2010 All Rights Reserved.