ReadyPlanet.com


การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2553
avatar
pentakon


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                                                                           

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                                                                                           

ทั้ง 2 หลักสูตรเปิดสอนระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ                                                                                 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

 ขอใบสมัคร และรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ได้ฟรี  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 ที่

(1) บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร (043) 754412, 754322-40 ต่อ 2662, 2659, 2707, 2708
                (2) ดาวน์โหลด ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ http://grad.msu.ac.th
ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดในเวป

http://www.grad.msu.ac.th/graduate/v_news/view.php?id_view=25ผู้ตั้งกระทู้ pentakon โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-01 18:16:47 IP : 202.28.35.2


Copyright © 2010 All Rights Reserved.