ReadyPlanet.com


ฝึกตีความ
avatar
อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์


ฝึกตีความ

โครงสร้างพระเคราะห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 28-29/1/2553

อ่านข้อมูลได้ดังนี้

1)      KR/VU = ME การเจรจาทางการเมือง

2)      KR/VU = ZE อำนาจของรัฐบาลที่จะดำเนินให้ตลอดอย่างเด็ดขาด

3)      MA/UR = ME การใช้ถ้อยคำรุนแรง

4)      PL/AP  = ME ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

5)      MA/CU = ME หารือกันด้วยความเผ็ดร้อน

6)      AR/VU = ME อำนาจและอิทธิพลอันเกิดจากการแสดงความคิดเห็น

7)      MO/ZE = ME ความคิดหรือถ้อยคำที่ออกทาง เจ้าอารมณ์

8)      MO/KR = ME = ZE ใช้ความคิดอย่างเสรี เอกาธิปไตย กฤษฎีกา (ในช่วงนี้น่าจะแปลว่า Free Vote)

9)      MA/CU = ZE = ME การแสดงออกโดยถ้อยแถลงของทหารในกองทัพ

10)   PL/AD = SU+MA-KR การเคลื่อนไหว(เหมือนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก)ของทหารอาชีพหรือของผู้บัญชาการเหล่าทัพ

11)   MA/PO = UR = SU “วัน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความประหลาดใจ ซึ่งทำให้ได้รับความกระจ่าง ในขนบธรรมเนียมประเพณี

12)   VE/ZE = SU+MA-KR การแสดงออกของความจงรักภัคดีของผู้บัญชาการเหล่าทัพ (VE/ZE=Devoted Activity)

13) (10) + (11) + (12) = การเคลื่อนไหว เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการเหล่าทัพและทหารอาชีพ ซึ่งทำให้ได้รับความกระจ่าง ในขนบธรรมเนียมประเพณี

 ผู้ตั้งกระทู้ อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-29 10:42:32 IP : 58.10.90.72


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3112275)
avatar
อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์

14)  SU ทำมุม 180 กับ MA และทำมุม 45 กับ UR => SU+MA+UR แปลว่า การเรียกพล

พบว่า SU+MA+UR = (12) VE/ZE = 180 = SU+MA-KR = 90

ผู้แสดงความคิดเห็น อดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ วันที่ตอบ 2010-01-29 11:20:48 IP : 58.10.90.1701


Copyright © 2010 All Rights Reserved.